grafické štúdio

Grafický dizajn

Dobrý Design pre dobrý Business

Dizajn je to najdôležitejšie čo Vás odlíši od konkurencie a vytvára prvý dojem.

V grafickom a DTP štúdiu sa zaoberáme spracovávaním grafických návrhov či už podľa podkladov klienta, alebo vytvárame nové návrhy. V úzkej spolupráci s vami navrhneme potreby designu presne vám na mieru. Navrhujeme pre vás šírokú škálu produktov od logotypov cez firemné tlačoviny a web prezentácie až po billboardy a svetelné reklamy. Spracovane návrhy spĺňajú zavedené štandardy a tak nebudete mať problém pri akomkoľvek finálnom výstupe.

Vďaka bohatým skúsenostiam nie je problém spracovať aj nájnářočnejšie predstavy klienta. K tomuto nám napomáha profesionálna technika, správa farieb a kalibrácia jednotlivých zariadení.